Jupiter-9 2.0/85 – Zorki – LZOS – KMZ

Jupiter-9 2/85 lens

You may also like...